Anna Woźnica - psycholog w Mikołowie i Mysłowicach

Psycholog w Mysłowicach

Jestem psychologiem i zajmuję się profesjonalną pomocą psychologiczną w konwencji Gestalt.

Zapraszam do miejsca spotkań z drugim człowiekiem oraz miejsca poszukiwania siebie i swojej drogi.

Dyplom magistra uzyskałam na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po ukończeniu studiów akademickich ukończyłam roczny Kurs Umiejętności Interpersonalnych w konwencji Gestalt w Krakowie. Następnie szkoliłam się w zakresie terapii indywidualnej i grupowej w Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie co zaowocowało otrzymaniem Dyplomu Specjalisty Counsellingu Gestalt. Ponadto ukończyłam studia doktoranckie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz obroniłam pracę doktorską i tym samym uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych. Ponadto uczestniczyłam w licznych szkoleniach i warsztatach rozwojowych jako uczestnik oraz współprowadząca.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradni psychologicznej, Klinikach Psychiatrii i Psychoterapii oraz Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Ochojcu. Współpracowałam również z oddziałami kardiologii, chirurgii oraz okulistyki Euromedic gdzie prowadziłam grupę wsparcia dla osób niedowidzących.

Obecnie poza prowadzeniem psychoterapii pod regularną superwizją współpracuję ze Szpitalem Euromedic gdzie udzielam wsparcia pacjentom onkologicznym. Prowadzę również zajęcia ze studentami psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Ponadto pracuję z osobami z niepełnosprawnością i bezrobotnymi wspierając ich aktywizację na rynku pracy.