Psychoterapia Gestalt Mysłowice


Czym jest Gestalt?

Gestalt jest podejściem psychoterapeutycznym należącym do nurtu psychologii humanistycznej. Jego głównym założeniem jest koncentracja na tym co Tu i Teraz oraz wiara w umiejętności każdego z nas do przywracania w sobie równowagi . Zakłada również holistyczne (całościowe) spojrzenie na człowieka. Oznacza to, że ciało i psychika oraz wzajemne relacje z innymi ludźmi i otoczeniem tworzą pełny i prawdziwy obraz każdego z nas.

Kim jest Counsellour (doradca) Gestalt?

Pomaga człowiekowi potrzebującemu pomocy w poszukiwaniu jego własnej drogi, pomaga mu uporządkować życiowe doświadczenia, uzyskać szerszą świadomość przeżyć emocjonalnych, potrzeb, związków z innymi ludźmi, indywidualnego potencjału. Nie daje gotowych rozwiązań, nie osądza, nie przekonuje. Prowadzi w kierunku większej autonomii i samodzielności w podejmowaniu życiowych wyborów z uwzględnieniem aktualnych możliwości i priorytetów. (cytat z www.gestalt.haller.krakow.pl)